Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Προγράμματα voucher για 75.000 ανέργους
Ευκαιρία για την είσοδο στην αγορά εργασίας δίνει ο ΟΑΕΔ σε 50.000 άνεργους νέους ως 29 ετών. Μέσα στον Απρίλιο ξεκινάει το πρόγραμμα voucher όπου θα δώσει την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης 50.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ.

Περισσότερα...

Τρία νέα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης για 27.713 ανέργους
Τρία νέα στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους προωθεί το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση και την Καταπολέμηση της Ανεργίας» (συνολικού προϋπολογισμού 1.527.642.069 ευρώ με ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας 443.474 ανέργων).

Περισσότερα...

Εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων στην φροντίδα και συνοδεία ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" προσκαλεί ανέργους έως 45 ετών, νέους επιστήμονες και αγρότες να εκδηλώσεουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ".

Περισσότερα...

78 θέσεις στον Δήμο Αλίμου για 5 μηνη απασχόληση μέσω ΟΑΕΔ
Σήμερα στις 12/11/2013 δημοσιεύθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Περισσότερα...

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

RSS

Προτοσέλιδα Εφημερίδων