Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Νέο πρόγραμμα για νέους άνεργους 18 έως 29 ετώνAπό τις 15 Απριλίου έως και τις 22 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι νέοι άνεργοι 18 έως 29 ετών προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρώτο μεγάλο (αφορά 35.000 νέους) πρόγραμμα για την «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας».
 
 
 

 


Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους επιλεγέντες να παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης, να κάνουν πρακτική άσκηση πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας με πλήρη μισθό και ασφάλιση τουλάχιστον για ένα έτος.
 Ο κάθε ωφελούμενος θα λαμβάνει για μεν τη θεωρητική κατάρτιση εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ. Για δε την πρακτική άσκηση 2.300 ευρώ (απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή 2.000 ευρώ (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Οι επιχειρήσεις που θα αποδεχθούν το πρόγραμμα δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
Το μειονέκτημα του προγράμματος είναι ότι εξαιρεί νέους άνω των 29 ετών, καθώς συμπεριλαμβάνει στην ομάδα αναφοράς όλους όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95. Επίσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος http://www.voucher.gov.gr, ενώ η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί, αυτοματοποιημένα, από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την Επιταγή Εισόδου θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου και θα λήξει στις 22 Μαΐου. Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα, με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύψουν.
 

 

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων