Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων στον Δήμο Αγ. ΔημητρίουΟ Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για ένα μήνα για το έτος 2013, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες, ...

 

 

 

 

 


... και μικρής διάρκειας ανάγκες του γραφείου μικρών Έργων -Επισκευών –Συντηρήσεων, του τμήματος μελετών κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι θέσεις είναι:
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 20
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, που αρχίζει από Τετάρτη 29 Μαϊου 2013 και τελειώνει Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013 και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (ισόγειο), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων