Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

Εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων στην φροντίδα και συνοδεία ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΦΡΟΝΤΙΖΩ" προσκαλεί ανέργους έως 45 ετών, νέους επιστήμονες και αγρότες να εκδηλώσεουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ".
 
 

 

  

Υποβολή αιτήσεων εώς την 28η Ιανουαρίου 2014.

 

 

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων