Διαύγεια

Χάρτης Αλίμου

Χάρτης Αλίμου

Newsletter
Facebook Like Button

http://www.alimos.com/ο-δήμος-μας/92-00016-άλλη-μία-αποτυχημένη-προσπάθεια-χρηματοδότησης-για-τον-δήμο-μαςΈντονη κριτική δέχεται η δημοτική αρχή για την νέα αποτυχημένη απόπειρα ένταξης δημοτικού έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Πρόκειται για τον πολυδιαφημισμένο της λεωφόρου Καλαμακίου που από την προηγούμενη δημοτική θητεία χρησιμοποιήθηκε σαν έργο προβολής για τον Δήμο μας. Είχε δε συμπεριληφθεί και στο προεκλογικό πρόγραμμα της διοίκησης.
Αυτό που κυρίως σχολιάζεται δεν είναι αυτή καθ’αυτή η απόρριψη, αλλά κυρίως οι λόγοι. Είναι αδιανόητο ένα έργο που σχεδιάζεται εδώ και χρόνια να απορρίπτεται γιατί η αίτηση δεν κατετέθη εμπρόθεσμα, γιατί δεν υπήρχε πολεοδομική άδεια, γιατί δεν υπήρχε μελέτη πυροπροστασίας, κυρίως όμως γιατί ο προϋπολογισμός θεωρήθηκε παραφουσκωμένος.

 

Δυστυχώς το πάθημα δεν έγινε μάθημα, διότι τον Ιούλιο του 2011 άλλη μια φιλόδοξη πρόταση είχε απορριφθεί γιατί όπως αναφέρεται «Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης κρίνεται ως μη ρεαλιστικός σε σχέση με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς κατά την αξιολόγηση προέκυψε η ανάγκη για περικοπή του κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Αναλυτικότερα…

Α. 27/7/2011 1η Απόρριψη αίτησης του Δήμου Αλίμου της Πράξης με τίτλο «Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των Δημοσίων Προμηθειών και των Τεχνικών Έργων για τον Δήμο Αλίμου» με δημόσια δαπάνη 250.000,00€, στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης». Αιτιολογία Απόρριψης: Η πράξη δεν εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες/ενότητες και δεν πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Β. 28/7/2011 2η Απόρριψη αίτησης του Δήμου Αλίμου της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου Αλίμου» με δημόσια δαπάνη 332.100,00€, στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». Αιτιολογία Απόρριψης. α. Η πράξη δεν είναι σαφής και πλήρης ως προς το περιεχόμενο, το μέγεθος των αρχείων ου συλλεχθούν και θα τεκμηριωθούν, ενώ δεν περιγράφεται αναλυτικά η συσχέτιση των προτεινόμενων ψηφιακών υπηρεσιών με τα παραδοτέα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. β. Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης κρίνεται ως μη ρεαλιστικός σε σχέση με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς κατά την αξιολόγηση προέκυψε η ανάγκη για περικοπή  του κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%.

Γ. 23/4/2012 3η Απόρριψη αίτησης του Δήμου Αλίμου της Πράξης με τίτλο «Α’ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Αλίμου» με δημόσια δαπάνη 2.455.750,00€, στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής». Αιτιολογία Απόρριψης. α. Εκπρόθεσμη υποβολή φακέλου, β. Μη υποβολή οικοδομικής άδειας, γ. Μη υποβολή χρηματοοικονομικής ανάλυσης, δ. Μη υποβολή μελετών θέρμανσης, κλιματισμού, πυροπροστασίας, ε. Ιδιαιτέρα μεγάλες κλίσεις του οικοπέδου, στ. Το προτεινόμενο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο κόστος για κτίρια βρεφονηπιακών σταθμών, όπως προκύπτει από στοιχεία της διαχειριστικής αρχής από την υλοποίηση ανάλογης φύσης έργων στο πλαίσιο του Γ’΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.

 Πίσω

Αναζήτηση

H Φωνή του Αλίμου

H Φωνή του Αλίμου

Προτοσέλιδα Εφημερίδων